Szczegóły wkrótce!

KLASY WIELOBRANŻOWE

Nauka w klasie wielobranżowej trwa 3 lata.

Kształcenie odbywa się w zawodach:

– drukarz,

– tapicer,

– krawiec,

– kucharz,

– blacharz samochodowy,

– piekarz,

– cukiernik,

– lakiernik,

– sprzedawca,

– stolarz,

– mechanik pojazdów samochodowych,

– elektryk,

– elektromechanik pojazdów samochodowych,

– dekarz

i wiele innych zawodów

Uczeń zdobywa w każdym zawodzie po jednej kwalifikacji odpowiedniej do specyfiki zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.