Jak wypełnić wniosek?

  1. Wejść na stronę: edu.gorzow.pl
  2. Wejście do zakładki: E-NABÓR-SYSTEMY E-NABORU
  3. Wejść do okienka: REJESTRACJA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
  4. Wejść do zakładki: ZGŁOŚ KANDYDATURĘ
  5. Wypełnić wniosek
  6. Zatwierdzić wniosek, wydrukować wniosek
  7. Podpisać wniosek (rodzic i kandydat)
  8. Przynieść do szkoły wypełniony i podpisany wniosek (17.05-21.06)
  9. Przynieść do szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 3 zdjęcia, bilans medyczny, dyplomy i zaświadczenia osiągnięć itp. (pełna lista w Regulaminie rekrutacji na stronie naszej szkoły – 25.06-14.07)
  10. W przypadku problemów proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły – 957280892