Kwalifikacje uzyskane w trakcie nauki:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:
a) przygotowania planu zdjęciowego,
b) rejestrowania obrazu,
c) obróbki i publikowania obrazu;

2) w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
b) wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

OBSZAR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ:

  • laboratoria fotograficzne,
  • zakłady przemysłu fotooptycznego i optycznego, fotochemicznego,
  • wydawnictwa i drukarnie,
  • przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
  • telewizja i wytwórnie filmowe,
  • zakłady fotograficzne,
  • laboratoria naukowo-badawczych, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne,
  • ośrodki historyczne, archiwa, muzea itp.,
  • • agencje fotograficzne i reklamowe.