Projekt rozpoczęło spotkanie 2 nauczycieli z Polskiej Społecznej Szkoły w Pińsku (na Białorusi) oraz 4 nauczycieli w Gorzowie Wlkp. w dniu 17.10.2019 r., podczas którego odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

W dniach 4.11.-5.11.2019 r. odbyła się wizyta studyjna w Gorzowie Wlkp., w której uczestniczyło 12 uczniów i 2 nauczycieli z Pińska (na Białorusi). W ramach wyjazdu odbyła się lekcjia historii, a także warsztaty filmowe. Uczniowie wzięli również udział w konkursie na platformie Quizizz.com.

Następnie w dniach 6.11.-9.11.2019 r. odbyła się wspólna wycieczka do Gdańska – kolebki polskości (12 uczniów z Gorzowa Wlkp. oraz 12 uczniów z Pińska, a także po dwóch opiekunów). W ramach działań uczniowie poznali znane polskie miejsca pamięci  – Westerplatte,  Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności. Wzięto również udział w zajęciach integracyjnych, jak również złożono wiązankę kwiatów pod pomnikiem Westerplatte.