TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

(zebrania w czwartki o godz.16.30)

Lp. Termin Tematyka
1. 17.09.2020r. • Organizacja roku szkolnego 2020/2021
• Szkolny system oceniania i wychowania
• Matura 2021 i Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe
2. 19.11.2020r. • Uczeń zagrożony – klasa 401t, 402t
• Dzień otwarty – klasy pozostałe
3. 17.12.2020r.   • Wywiadówka za I – szy semestr – klasa 401t, 402t
• Wywiadówka śródokresowa – uczeń zagrożony –
klasy pozostałe
• Wykład dla rodziców
  21.01.2021r. • Wywiadówka za I –szy semestr
4. 25.03.2021r. • Uczeń zagrożony – klasa 401t,  402t
• Dzień otwarty – klasy pozostałe
5. 27.05.2021r.   • Wywiadówka śródokresowa – uczeń zagrożony niepromowaniem
• Bezpieczeństwo uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych