Z powodu pandemii w roku szkolnym 2020/2021 nie prowadzimy naboru na kwalifikacyjne kursy zawodowe