KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i i 2 RODO informuję iż:

1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych – Anna Maciejewicz, ul. Śląska 64c, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Kaźmierczyk, tel. 667 659 300
3. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres, NIP, PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania i korespondencyjny, nr telefonu, wyniki nauczania) przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu nauczania, na podstawie dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauczania od momentu wpisania na listę uczniów aż do zakończenia nauki, jeżeli obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w zależności od kompetencji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzani danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nauką w naszej szkole.