Doradca zawodowy – to profesjonalista, który udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku kształcenia, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę z uczniem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.

Drogi uczniu!

Zastanawiasz się dziś, czy zawód, w którym się obecnie kształcisz jest odpowiedni dla Ciebie? A może myślisz o dalszej edukacji? Nie wiesz co wybrać spośród bogatej oferty szkół wyższych, policealnych? Gdzie zdobyć średnie wykształcenie i jak to zrobić? Którą ze ścieżek zawodowych i edukacyjnych podążać?

Doradca zawodowy w Zespole Szkół Odzieżowych udzieli ci profesjonalnej pomocy w zakresie samopoznania własnych predyspozycji zawodowych, zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, samooceny własnych działań, silnych cech osobowości, poznania przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu oraz zagadnień związanych z rynkiem pracy. Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych i poradach indywidualnych.
Zachęcam do udziału w spotkaniach z doradcą, który pomoże ci dokonać trafnych decyzji i świadomych wyborów zawodowych i edukacyjnych.

Godziny pracy doradcy zawodowego

Informacje dotyczące edukacji

Jeśli swoją przyszłość wiążesz  z pracą w  służbach mundurowych na poniższych stronach znajdziesz ważne informacje.

Jeśli swoją przyszłość wiążesz  z  dalszą edukacją na poniższych stronach znajdziesz interesujące informacje.

●     www.perspektywy.pl

●     www.pomaturze.pl

●     www.szkoly.info.pl

●     http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

●     www.uczelnie.info.pl

●     www.koweziu.edu.pl

●     www.perspektywy.pl/RSW2019/

●     www.eurodesk.pl 

Jeśli swoją przyszłość wiążesz  z rozwijaniem własnej przedsiębiorczości na poniższych stronach znajdziesz ciekawe informacje.

Informacja o zawodach i rynku pracy

Na poniższych stronach znajdziesz informacje związane z rynkiem pracy.

Na poniższych stronach znajdziesz informacje dotyczące prawa pracy.

Na poniższych stronach znajdziesz informacje dotyczące ofert pracy/praktyk/staży.