Kwalifikacje w zawodzie:

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
b) opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
c) przygotowania publikacji elektronicznych;

2) w zakresie kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:
a) drukowania cyfrowego,
b) obróbki druków cyfrowych,
c) planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej, d) drukowania i obróbki druków 3D.

OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ:

  • szeroko pojęte multimedia, np. w studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
  • studia grafiki,
  • studia fotografii cyfrowej,
  • edukacja (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.),
  • inżynieria (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
  • przemysł (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),
  • badania naukowe (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),
  • zakłady poligraficzne, w tym projektowanie opakowań,
  • obsługa cyfrowych systemów zarządzania drukarnią,
  • projektowanie i drukowanie 3D.