KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego
• 1 września 2020r
2. Zakończenie I – go semestru dla klasy 401t, 402t • 18 grudnia 2020r
3. Zakończenie I – go semestru dla klas pozostałych • 22 stycznia 2021r
4. Zimowa przerwa świąteczna • 23-31 grudnia 2020r
5. Ferie zimowe • 15 – 28 lutego 2021r
6. Wiosenna przerwa świąteczna • 1- 6 kwietnia 2021r
7. Zakończenie zajęć w klasie 401t • 30 kwietnia 2021r
8. Egzamin maturalny • 4 maja – j. polski
• 5 maja – matematyka
• 6 maja –  j. angielski
• 13 maja – j. niemiecki
9. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie       Sesja 1: • styczeń/luty –
AU.26, AU.42, AU.28, AU.55

Sesja 2: • czerwiec/lipiec – AU.14.,
AU.21., AU.23
10. Zakończenie rocznych zajęć • 25 czerwca 2021r.
11. Ferie letnie • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r
12. Praktyka zawodowa • 19 października – 13 listopada 2020r (301t, 302t)
• 03 – 31 maja 2021r. (201t, 202t, 203t)
13. Dni wolne: • 14 października – DEN
• 11 listopada – Święto Niepodległości
• 1 stycznia – Nowy Rok
• 6 stycznia – Trzech Króli
• 12 stycznia (klasy bs1, technikum)
– egzamin     potwierdzające kwalifikacje zawodowe
• 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja
• 4-5 maja (klasy bs1, technikum) – egzamin    maturalny
• 3 czerwca Boże Ciało
• 4 czerwca (po odpracowaniu 24 kwietnia)
• 22 czerwca (klasy bs1, technikum) – egzamin    potwierdzające kwalifikacje zawodowe