DYREKCJA

DYREKTOR SZKOŁY – Anna Maciejewicz

WICEDYREKTOR SZKOŁY – Joanna Walkowiak

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO – Maria Szcześniak

Kadra dydaktyczna w roku szkolnym 2020/2021

Beata Bartoszewska – przedmioty zawodowe
Marianna Bogucka – przedmioty zawodowe
Iwona Brejwo – nauczyciel bibliotekarz
Anna Ciupka – bezpieczeństwo i higiena pracy
Danuta Dembińska – przedmioty zawodowe
Przemysław Dygas – historia, wos, j. niemiecki,
Katarzyna Dziobko – przedmioty zawodowe
o. Tomasz Gali – religia
Krzysztof Grygiel – przedmioty zawodowe
Izabela Gutowska – przedmioty zawodowe, biologia, chemia
Elżbieta Guszpit – przedmioty zawodowe
Zbigniew Hodyl – język niemiecki
Stanisława Jarosz – matematyka
Bożena Jarosz Jamrozik – język angielski
Marta Jurewicz – pedagog
Magdalena Klofta – wychowanie fizyczne
Dorota Kuszerska – przedmioty zawodowe
Paweł Lawer – wychowanie fizyczne
Anna MachnowskaPyrzyńska – wychowanie fizyczne
Anna Maciejewicz – matematyka, dyrektor szkoły
Paweł Marchwiński – przedmioty zawodowe
Paulina Maszkowska – język polski
Wioletta Olejniczak – język niemiecki
Krzysztof Osuch – przedmioty zawodowe
Elwira Piotrowicz – język angielski
Stanisław Piś – geografia
Katarzyna Pocheć – biologia, chemia
Beata Przytuła – przedmioty zawodowe
Joanna Romanowicz – informatyka, wiedza o kulturze
Sławomir Sajkowski – przedmioty zawodowe
Filip Sapór – wychowanie fizyczne
Arkadiusz Siwek – religia
Sylwia Sobolewska – język niemiecki
Marcin Sobolewski – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
Katarzyna Stankowska – język polski
Maria Szcześniak – przedmioty zawodowe, kierownik kształcenia praktycznego
Marcin Szembek – matematyka
Małgorzata Szkolniak – przedmioty zawodowe
Danuta Turkiewicz – przedmioty zawodowe
Natalia Urbanovych – język angielski
Joanna Walkowiak – podstawy przedsiębiorczości, zastępca dyrektora szkoły
Agnieszka Zborowska – plastyka