Marta Jurewicz

Gabinet 215

GODZINY PRACY:

Poniedziałek                        8:00  -12:00

Wtorek                                  8:00 – 11:00

Środa                                     8:00 – 14:00

Czwartek                              12:15  -15:15

Piątek                                    8:00 – 12:00

Pedagog szkolny:

  • Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach  edukacyjnych.
  • Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka.
  • Na bieżąco współpracuje z poradniami  psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.
  • Zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły. Informuje o rodzaju pomocy, przyjmuje wnioski o stypendia, zasiłki losowe. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską i Policją (realizując zadania profilaktyki w szkole).
  • Posiada wiedzę m.in. z zakresu prawa, praw ucznia, regulaminów szkolnych, sytemu oceniania itp.
  • Służy pomocą w trudnych sytuacjach kryzysowych i przemocowych.
  • Zgłoś się, gdy: ktoś narusza twoje prawa, stosuje wobec ciebie i innych przemoc lub po prostu chcesz porozmawiać z kimś życzliwym.
  • Pedagog pełni rolę rzecznika ucznia, mediatora, doradcy.