Egzamin maturalny 2022

Terminy składania deklaracji:

https://www.oke.poznan.pl/cms,1337,termin_i_miejsce_skladania_deklaracji_przystapienia_do_egzaminu_maturalnego.htm

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/691/komunikat_o_przyborach_e8_em_2022.pdf

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 :

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/692/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2022.pdf

Więcej informacji o terminach:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2022.pdf