Egzamin maturalny 2021

Komunikat w sprawie organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego

Informacja o rozwiązaniach związanych z organizacją egzaminu maturalnego

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/636/komunikat_o_przyborach_e8_em_2021.pdf

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 :

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2021.pdf