Dokumenty (procedury, rozporządzenia dyrektora szkoły)

Poprzednie dokumenty

ZASADY ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO

1. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje w drodze do i ze szkoły, a także w weekendy.

2. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z planem lekcji.

3. Od poniedziałku 26 października 2020 r. wszystkie zajęcia odbywają się tylko i wyłącznie z wykorzystaniem aplikacji Google Classroom. Na zajęciach sprawdzana jest obecność.

4. W okresie od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z zajęć praktycznych odbywających się u pracodawcy! Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z planem lekcji.

Strony, z których można skorzystać, realizując zdalne nauczanie:

Rekomendowane przez MEN

  1. www.epodreczniki.pl
  2. www.cke.gov.pl 
  3.  www.gov.pl/zdalnelekcje

Zasób wiedzy

Sprawdzanie wiedzy

  1. https://quizizz.com/admin
  2. https://wordwall.net/pl
  3. https://www.baamboozle.com/
  4. https://kahoot.it/
  5. https://socrative.com/
  6. https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/

Zebranie wiedzy w jednym miejscu

Tworzenie prezentacji online

Spotkanie w sieci z uczniami (wideoczaty)

Ciekawe strony internetowe do wykorzystania w pracy nauczyciela.