REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW

do klas pierwszych

Technikum nr 4

 Branżowa Szkoła I stopnia

w Zespole Szkół Odzieżowych

im. Krzysztofa Kieślowskiego

w Gorzowie Wlkp.

na rok szkolny 2022/2023

 dla absolwentów szkoły podstawowej